airasia

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ Thai Airways

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ สายการบินการบินไทย ราคาพิเศษสุดๆ สำหรับทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...

โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com

airasia


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ในบทบาทของสายการบินแห่งชาติ การบินไทยทำการประกาศวิสัยทัศน์เพื่อกำหนดเป้าหมายสูงสุดให้ทราบและถือเป็นแนวทางที่
ทุกฝ่ายมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ‘การเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์
ไทยโดยการบินไทยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้า การดำเนินกิจการภายใต้สภาวะต้นทุนและการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีความคล่องตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยน
แปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล


โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่2ท่านขึ้นไป บนเส้นทางภายในประเทศ สู่ กรุงเทพฯ

 

เส้นทางไป-กลับ


ราคาบัตรโดยสาร ไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท)

เริ่มต้นที่

 

จาก


ไปยัง


ชั้นประหยัด


ชั้นธุรกิจ


เชียงรายกรุงเทพฯ 

1,390

 

-


เชียงใหม่

 

1,290

 

3,290


ขอนแก่น

 

1,340

 

-


อุดรธานี

 

1,340

 

-


อุบลราชธานี


1,340

 

-


กระบี่

 

1,290

 

-


สมุย

 

1,490

 

3,490


สุราษฎร์ธานี

 

1,340

 

-


ภูเก็ต

 

1,290

 

3,290


หาดใหญ่

 

1,390

 

-


นราธิวาส

 

1,340

 

-

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่2ท่านขึ้นไป บนเส้นทางภายในประเทศ สู่ กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาการสำรองที่นั่ง

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559

ช่วงเวลาเดินทาง

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่2ท่านขึ้นไป บนเส้นทางภายในประเทศ สู่ กรุงเทพฯ ออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 สำหรับเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป BOOK FLIGHT เส้นทางบิน: ออกเดินทาง: เดินทางกลับ: ผู้ใหญ่: จองและซื้อ เส้นทางไป-กลับ ราคาบัตรโดยสาร ไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท) เริ่มต้นที่ จาก ไปยัง ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ เชียงราย กรุงเทพฯ 1,390 - เชียงใหม่ 1,290 3,290 ขอนแก่น 1,340 - อุดรธานี 1,340 - อุบลราชธานี 1,340 - กระบี่ 1,290 - สมุย 1,490 3,490 สุราษฎร์ธานี 1,340 - ภูเก็ต 1,290 3,290 หาดใหญ่ 1,390 - นราธิวาส 1,340 - *ราคาข้างต้น เป็นราคาที่รวมภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน * เงื่อนไข 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน วัน และ เวลาเดียวกัน
  2. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางไป -กลับ ด้วยเที่ยวบินการบินไทย ( TG 3 DIGITS ) และเที่ยวบินร่วมระหว่างการบินไทยกับไทยสมายล์ ( TG 4 DIGITS OPR BY WE )
  สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 และ เริ่มต้นเดินทางจากต่างจังหวัด เข้า กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2559
  3. ผู้โดยสารต้องกำหนดวันเดินทาง และ ออกบัตรโดยสารทันที่ ที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
  4. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับเด็ก และ ทารก
  5. บัตรโดยสาร ไป-กลับ มีอายุ 7 วัน และ 14 วัน และ ต้องอยู่ในกรุงเทพ ฯ ไม่น้อยกว่า 2 วัน
  6. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว :
  - กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร เส้นทางบิน เลื่อนชั้นโดยสาร และไม่สามารถขอคืนเงิน
  - อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทางในรหัสชั้นเดินทางเดิม และ ภายในอายุบัตรโดยสาร ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ( บัตรโดยสารที่หมดอายุ แล้ว ไม่สามารถใช้เดินทาง และ / หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี) )
  **ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y ) 7. ได้รับไมล์สะสม ตามเงื่อนไข ของ ROP
  8. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวมค่าภาษีสนามบิน
  9.ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

สายการบินการบินไทย ( Thai Airways )