ทัวร์เกาะไม้ท่อน ( Honeymoon Island )

ทัวร์เกาะไม้ท่อน ราคาพิเศษสุดๆ สำหรับทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...

โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com

Island wood triangle A romantic private island is a small island in the Andaman Sea secluded received codename Maldives, Thailand. That's not to be missed are scratching wood pieces away from the Phuket Island is approximately 9 km long island call causes wood logs, because if you look at the aerial photo. The island will have a shape similar to wood walls.

ราคาทัวร์

รายการ ราคาผู้ใหญ่(บาท)
ราคาเด็ก(บาท)
ทัวร์เกาะไม้ท่อน ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ
สิ่งที่ควรนำไป :
  • กล้องถ่ายรูป
  • แว่นตากันแดด
  • หมวก
  • ครีมกันแดด
  • ร้องเท้าที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
  • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
  • ผ้าขนหนู

ทัวร์เกาะไม้ท่อน ( Honeymoon Island)