airasia

สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่
( Chiang Mai Night Safari Tour )

สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ฟาซารีเป็นสวนสัตว์ที่ภาครัฐสร้างขึ้น เพื่อช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความหลากหลายมากกว่าเดิม ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่นเมืองเหนือ รวมถึงการเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงาม ภาครัฐยังมีแผนพัฒนาให้สนามบินเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่อนุญาตให้คุณได้พักผ่อนในบรรยากาศสบาย ๆ ยามค่ำคืนท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ของสรรพสัตว์ พืชพรรณ และทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย อย่าพลาดที่จะมาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สวนสัตว์แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นสวนสัตว์ระดับเวิลด์คลาสโดยจะประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงต่าง ๆ หลายส่วนด้วยกัน ในปัจจุบันแล้วเสร็จไปแล้วหลายส่วน อาทิเช่น ส่วนจัดแสดงสัตว์ป่า ส่วนจัดแสดงน้ำพุเต้นระบำ musical fountain และ water screen ในขณะที่อีกหลายส่วนกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้

ที่นี่ถือเป็นไนท์ซาฟารีแห่งที่สามของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของไนท์ซาฟารีที่สิงคโปร์ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีที่สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย

พิเศษสำหรับทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...

โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com

Chiang Mai Night Safari Tour

Chiang Mai Night Safari Tour

Chiang Mai Night Safari Tour

สถานที่

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่

เวลาเปิดการแสดง

เวลาเปิด: 11.00 – 23.00 น.

สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ ( Chiang Mai Night Safari Tour )