เอไอเอ

ภูเก็ต เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส, ตัวแทนสายการบิน นายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทนประกันชีิวิต ในจังหวัดภูเก็ต ที่คุณไว้วางใจได้ บริการฟรีถึงที่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเงินและเวลา พิเศษสำหรับทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...

โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com

aia


 • ประกันชีิวิตเพื่อหลักประกันของครอบครัว

  เอไอเอพร้อมมอบความคุ้มครอง ให้คุณได้อุ่นใจในกรณีที่คุณหรือคนในครอบครัว ต้องเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพื่อปกป้องคุณและครอบครัวให้มีความมั่นคงในชีวิต และการเงิน ด้วยแบบประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครอง เพื่อหลักประกันของครอบครัว


 • ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

  ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมการสะสมทรัพย์ เอไอเอจะชดเชย จำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต และชดเชยจำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ที่อยู่จนครบสัญญา


 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ แต่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความ สูญเสีย ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อร่างกาย จิตใจ และอาจรวมถึงความมั่นคงของครอบครัว


 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ

  ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมการสะสมทรัพย์ บริษัทจะชดเชย จำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีผู้เอาประกัน เสียชีวิต และชดเชยจำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ที่อยู่จนครบสัญญา


 • ประกันชีวิตควบการลงทุน

  กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน เป็นอีกหนึ่งช่องทาง การสะสมเงินออม และเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับท่าน เพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน สูงขึ้นแล้ว ท่านยังได้รับ ความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์


 • ตรวจสุขภาพทางการเงิน

  ตรวจสุขภาพทางการเงิน เพื่อเลือกแบบประกันที่เหมาะสม กับความต้องการ และความสามารถ


 • ประกันภัยสุขภาพและการเดินทาง (AIA Non-Life)

  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยสุขภาพ สำหรับโรคร้ายแรงเช่น โรคมะเร็ง และแผนประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ

เอไอเอ ( AIA )