ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ภูเก็ต เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส ยินดีเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีค่าจากคุณในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ รวมถึงด้านบริการของเรา

ภูเก็ต เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส
111/34 หมู่บ้านชนกานต์สวนหลวง หมู่ที่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000, ประเทศไทย
โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
แฟกซ์: 076-522864
Email: PhuketNavigator@hotmail.com
เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 22.00 น

แผนที่ Phuket Navigator Service

แผนที่

ดูในมุมมอง Google Map

ติดต่อเรา

*

*

*

*

หมายเหตุ:
ข้อมูลที่คุณให้จะถูกเก็บเป็นความลับ และทางเว็บ Phuketnavigator.com จะเป็นเพียงผู้เดียวที่เข้าถึงข้อมูลนี้ เว็บ Phuketnavigator.com มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณให้บุคคลที่สาม เมื่อคุณทำกรอกรายละเอียดข้างต้น เว็บ Phuketnavigator.com จะทำการเก็บชื่อ, ที่อยู่อิเล็คทรอนิค (email) และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ การลงทะเบียนนั้นเอื้ออำนวยให้เราติดต่อคุณกลับเพื่ออธิบายเพิ่มเติมการให้บริการของเราตามที่คุณประสงค์ หากคุณไม่ประสงค์จะแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทฯ หรือต้องการลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเว็บ Phuketnavigator.com กรุณาติดต่อเราที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 088-7653127