American International Group

ภูเก็ต เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส, ตัวแทนสายการบิน นายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทนประกันชีิวิต ในจังหวัดภูเก็ต ที่คุณไว้วางใจได้ บริการฟรีถึงที่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเงินและเวลา สามารถจองได้ด้วยตัวเอง หรือหากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ...

โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com

aig

 • ประกันภัยรถยนต์

  ให้ความมั่นใจมากกว่าความคุ้มครองทั่วไป , มั่นใจ กับความมั่นคงของบริษัท ด้วยประสบการณ์มากกว่า 70 ปี , มั่นใจ กับบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ช.ม. จากศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ , มั่นใจ กับศูนย์บริการซ่อมมาตรฐาน เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) ที่ผ่านการรับรอง กว่า 350 แห่งทั่วประเทศ , มั่นใจ กับอะไหล่แท้ตลอดอายุสัญญาและการรับประกันคุณภาพงานซ่อมสีนานสูงสุด 1

 • ประกันภัยที่อยู่อาศัย

  แผนประกันอัคคีภัยมาตรฐาน ( แผนประกันอัคคีภัยพื้นฐานช่วยปกป้องบ้าน ) My Home My Choice ( แผนประกันอัคคีภัยที่คุณสามารถเลือกความคุ้มครองเองได้ตามความต้องการ ) Elite Home Protection ( ให้ความคุ้มครองจากทุกความเสี่ยงภัย ออกแบบมาพิเศษสำหรับบ้านพักอาศัยที่มูลค่าสูง ) PLUS + PRODUCTS ( เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของลูกค้าในปัจจุบัน ทุกความคุ้มครอง ภายใต้ )

 • ประกันภัยสำหรับความเสี่ยงเฉพาะรูปแบบธุรกิจ

  ประกันภัยความรับผิด ( ประกันภัยความรับผิดที่สมบูรณ์แบบ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ) ประกันภัยวิศวกรรมและพลังงาน (สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และวิศวกรรม ) ประกันภัยทางการเงิน ( สำหรับผู้บริหารจนถึงพนักงาน จากสถาบันการเงิน ถึงความรับผิดจากวิชาชีพ )ประกันภัยขนส่งทางทะเล ( การประกันภัยความเสี่ยงภัยระหว่างการขนส่ง) ประกันภัยทรัพย์สิน ( คุ้มครองทรัพย์สินทั้งในรูปแบบความคุ้มครองมาตรฐาน ) ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ( คุ้มครองบริษัทจากความเสี่ยงที่มาจากการผิดนัดชำระหนี้ทางการค้า)

 • ประภัยอุบัติเหตุการเดินทาง และสุขภาพสำหรับกลุ่ม

  รามอบความคุ้มครองให้แก่กลุ่มของคุณ รวมทั้งพนักงานของคุณ พบความคุ้มครองที่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งสำหรับการประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม Group Travel , Group Personal Accident - Smart Business Plan , Voluntary Employment Benefit

 • การประกันภัยธุรกิจรายย่อย

  การประกันภัยธุรกิจรายย่อยให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่มีทุนประกันภัยไม่เกิน 300ล้านบาท โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ ประกันภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินมี 3 ประเภทให้ท่านเลือกสรร โดยให้ความคุ้มครองครอบคุลมถึง ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา สต็อกสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ประกันภัยทรัพย์สิน : ให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟป่า ระเบิด และภัยเพิ่มพิเศษ รวมถึง ภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำ ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติภัยจากภายนอก

 • ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว

  แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ/ในประเทศ แบบรายเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมสำหรับทุกการเดินทาง และเลือกระยะเวลาได้ตามแผนการเดินทางของคุณ ประกันภัยการเดินทางในประเทศ (รายเที่ยว) , ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (รายเที่ยว)

 • ประกันภัยการเดินทางรายปี

  แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศรายปี ให้ความคุ้มครองทุกการเดินทางต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเดินทาง ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 120 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ เริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทยหรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน

 • ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

  แผนประกันการเดินทางสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ครอบคลุม ด้วยแผนประกันภัยที่ให้เลือกได้ตามระยะเวลาที่ศึกษา รับประกัน อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศถิ่นฐาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ โดยเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพด้วย เช่น การเรียนประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดดอกไม้ เป็นต้น ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน ในระหว่างกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในกรณีที่กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี สามารถซื้อหรือต่ออายุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

เอไอจี ( AIG )